تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
سخنان مدیر عامل
سخنان مدیر عامل

سخن مدیر عامل شرکت پارس گیربکس

کارخانه گیربکس سازی پارس با توجه به پیشرفت صنایع و تکنولوژی،نیاز های کنترلو انتقال حرکت مکانیکی صاحبان صنایع را با در نظر گرفتن استاندار ها …