تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
مشخصات فنی گیربکس های اکسترودر

مشخصات فنی گیربکس های اکسترودر