تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
<span class="vcard">admin</span>
admin

سخن مدیر عامل شرکت پارس گیربکس

کارخانه گیربکس سازی پارس با توجه به پیشرفت صنایع و تکنولوژی،نیاز های کنترلو انتقال حرکت مکانیکی صاحبان صنایع را با در نظر گرفتن استاندار ها …