این محصول دارای توان ورودی دامنه ۳۰kw تا ۵۰kw و گشتاور خروجی ۲۴۰۰۰ نیوتن متر می باشد. 

از نسبت ۱ به ۶۰ تا ۱ به ۱۵۰ در چهار محور شفت ورودی ۶۵ و شفت خروجی ۱۴۰