تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
گیربکس کتابی سه محور ۴۰۰

گیربکس کتابی سه محور ۴۰۰

Standard size awb awT A A1 A2 B H H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5
۱TS2U-400N ۲۵۰ ۴۰۰ ۹۵۰ ۳۳۰ ۴۷۵ ۴۲۰ ۴۲۵ ۸۳۵ ۴۲ ۳۸۰ ۵۰۰ ۱۳۲۰ ۴۵۰ ۲۸۰
Standard size b1 b2 d1 d2 d3 h1 h2 l1 l2 t1 t 2 Volume of oil poured, l Weight, kg
۱TS2U-400N ۱۸ ۳۶ ۶۰k6 ۱۴۰ ۳۵ eleven ۲۰ ۱۴۰ ۲۵۰ ۵۳ ۱۲۸ ۶۰ ۹۳۰
Type of m z b L L1 at least k AT d d1
۱TS2U-400N … M ۸/۶ ۴۰/۵۶ ۴۰ ۳۳۵ ۱۲۸ ۳۲/۳۵ ۶۵/۶۸ ۱۵۰/۱۷۰ F8 ۲۱۵/۲۶۰
Technical Specifications ۱TS2N-400H
Center distance, mm low speed awt ۴۰۰
high speed stage, avb ۲۵۰
Permitted radial cantilever load, N mm On fast drive shaft, RB build version 11, 12,13,14,15,21,22,23,24,25 ۷۱۰۰
assembly version 31,32,33,34,35 ۳۵۵۰
On the low-speed shaft, RT build version 11, 12,14,15,21,22,24,25,31,32,34,35 ۳۱,۵۰۰
build option 13,23,33 ۱۵۷۵۰
Coefficient of performance, not less ۰٫۹۸ ۰٫۹۷
Weight, kg (for Ying = 25) reference ۹۳۰