تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
گیربکس کتابی سه محور ۲۰۰

گیربکس کتابی سه محور ۲۰۰

Type of aw2 aw1 L L1 one eleven l2 l3 H H1 A A1 d B B1 h, cast iron. body h, alumin. body
۱TS2U-200 ۲۰۰ ۱۲۵ ۶۷۸ ۵۸۰ ۲۴۳ ۱۶۵ ۲۱۲ ۲۸۰ ۴۲۵ ۲۱۲ ۵۱۵ ۱۶۵ ۲۴ ۲۴۳ ۲۳۰ ۳۰ ± ۴
Type of Shaft d d1 d3 d4, not more l l1 b h t
۱TS2U-200 in thirty ۲۷٫۱ M20x1,5 ۵۰ ۸۰ ۵۸ five five ۳٫۰
۱TS2U-200 out ۷۰ ۶۴٫۷۵ M48x3.0 ۱۰۰ ۱۴۰ ۱۰۵ ۱۸ eleven ۷٫۰
Type of m z b L L1, not less k AT d d1
۱TS2U-200 five ۴۰ ۲۵ ۵۵ ۳۲ ۲۲ ۵۰ ۸۰ F7 ۱۰۵ F7
Options Ts2U-200
Nominal gear ratios eight; ten; 12.5; sixteen; 20; 25; 31.5; 40
Nom. torque on the out. to a shaft during the long work with constant loading, Nanometer continuous (N) PV = 100% ۲۵۰۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm heavy (T) PV = 40% ۳۱۵۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm average (C) PV = 25% ۴,۰۰۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm light (L) PV = 15% ۵۰۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input continuous (N) PV = 100% ۲۲۴۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input heavy (T) PV = 40% ۲۵۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input t average (C) PV = 25% ۲۸۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input light (L) PV = 15% ۳۱۵۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend continuous (N) PV = 100% ۱۲۵۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend heavy (T) PV = 40% ۱۴,۰۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend average (C) PV = 25% ۱۶,۰۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend light (L) PV = 15% ۱۸,۰۰۰
Efficiency, not less ۰٫۹۷
Weight, kg with cast iron housing ۱۷۰
Weight, kg with aluminum case