تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
گیربکس کتابی سه محور ۱۶۰

گیربکس کتابی سه محور ۱۶۰

Type of aw2 aw1 L L1 one eleven l2 l3 H H1 A A1 d B B1 h, cast iron. body h, alumin. body
۱TS2U-160 ۱۶۰ ۱۰۰ ۵۵۷ ۴۷۵ ۲۰۰ ۱۳۵ ۱۷۰ ۲۲۴ ۳۴۵ ۱۷۰ ۴۲۵ ۱۴۰ ۲۴ ۲۰۶ ۱۹۵ ۲۴ ± ۴ ۲۸ ± ۴
Type of Shaft d d1 d3 d4, not more l l1 b h t
۱TS2U-160 in ۲۵ ۲۲٫۹ M16x1,5 ۴۵ ۶۰ ۴۲ five five ۳٫۰
۱TS2U-160 out ۵۵ ۵۰٫۹۰ M36x3.0 ۸۸ ۱۱۰ ۸۲ ۱۴ ۹ ۵٫۵
Type of m z b L L1, not less k AT d d1
۱TS2U-160 four ۴۰ ۲۰ ۴۸ ۲۰ nineteen ۳۸ ۷۲ F7 ۹۵ F7
Options Ts2U-160
Nominal gear ratios eight; ten; 12.5; sixteen; 20; 25; 31.5; 40
Nom. torque on the out. to a shaft during the long work with constant loading, Nanometer continuous (N) PV = 100% ۱۲۵۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm heavy (T) PV = 40% ۱۶۰۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm average (C) PV = 25% ۲۰۰۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm light (L) PV = 15% ۲۵۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input continuous (N) PV = 100% ۱۰۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input heavy (T) PV = 40% ۱۱۵۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input t average (C) PV = 25% ۱۲۸۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input light (L) PV = 15% ۱۴۵۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend continuous (N) PV = 100% ۹۰۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend heavy (T) PV = 40% ۱۰,۰۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend average (C) PV = 25% ۱۱۲۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend light (L) PV = 15% ۱۲۵۰۰
Efficiency, not less ۰٫۹۷
Weight, kg with cast iron housing ۹۵
Weight, kg with aluminum case ۵۷