تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
گیربکس کتابی سه محور ۱۲۵

گیربکس کتابی سه محور ۱۲۵

Type of aw2 aw1 L L1 one eleven l2 l3 H H1 A A1 d B B1 h, cast iron. body h, alumin. body
۱TS2U-125 ۱۲۵ ۸۰ ۴۴۶ ۳۷۵ ۱۶۰ ۱۰۶ ۱۴۵ ۲۰۶ ۲۷۲ ۱۳۲ ۳۳۵ ۱۲۵ nineteen ۱۷۵ ۱۶۵ ۲۲ ± ۳


Type of Shaft d d1 d3 d4, not more l l1 b h t
۱TS2U-125 in ۲۰ ۱۸٫۲ M12x1.25 ۴۰ ۵۰ ۳۶ four four ۲٫۵
۱TS2U-125 out ۴۵ ۴۰٫۹۰ M30x2.0 ۷۵ ۱۱۰ ۸۲ ۱۲ eight ۵٫۰
Options Ts2U-125
Nominal gear ratios eight; ten; 12.5; sixteen; 20; 25; 31.5; 40
Nom. torque on the out. to a shaft during the long work with constant loading, Nanometer continuous (N) PV = 100% ۶۳۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm heavy (T) PV = 40% ۶۳۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm average (C) PV = 25% ۶۳۰
Rated torque at the output. shaft when the gearbox is operated in intermittent modes, Nm light (L) PV = 15% ۶۳۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input continuous (N) PV = 100% ۷۵۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input heavy (T) PV = 40% ۵۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input t average (C) PV = 25% ۷۵۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N input light (L) PV = 15% ۷۵۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend continuous (N) PV = 100% ۶۳۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend heavy (T) PV = 40% ۶۳۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend average (C) PV = 25% ۶۳۰۰
Allowable radial cantilever load applied in the middle of the shaft mounting part, N weekend light (L) PV = 15% ۶۳۰۰
Efficiency, not less ۰٫۹۷
Weight, kg with cast iron housing ۵۵
Weight, kg with aluminum case ۳۱٫۵