گیربکس های قورباغه ای سری PM

پارس گیربکس

طراحی و تولید انواع گیربکس های روسی قورباغه ای طرح PM

گیربکس های کتابی

پارس گیربکس

طراحی و تولید انواع گیربکس های روسی کتابی

گیربکس های کتابی

پارس گیربکس

طراحی و تولید انواع گیربکس های روسی کتابی