پوسته گیربکس های روسی و آلمانی

شرکت پارس گیربکس توانسته با همدلی و همکاریه دوستان عزیز و مشتریان گرامی ، کلیه گیربکس های وارداتی پر مصرف خارجی را مهندسی معکوس کرده و در این راستا گزینه های زیر را آماده تحویل نماید.
پوسته گیربکس های زیر دارای متریال چدن خاکستری و در صورت نیاز عزیزان داکتیل (نشکن) میباشند.

پوسته گیربکس های روسی شامل

گیربکس قورباغه ای pm250
گیربکس قورباغه ای pm350
گیربکس قورباغه ای pm400
گیربکس قورباغه ای pm500
گیربکس قورباغه ای pm650
گیربکس قورباغه ای pm750
گیربکس قورباغه ای pm850

انواع پوسته گیربکس های چهار محور شامل
گیربکس چهار محور طرح pm500 (۴۵۰ کیلویی
گیربکس چهار محور طرح فلندر آلمان ۷۰۰ کیلویی
گیربکس چهار محور طرح فلندر ۸۰۰کیلویی
گیربکس چهار محور طرح pm650 یک تن

انواع پوسته گیربکس روسی شتری

گیربکس شتری ۱۹۰ کیلویی
گیربکس شتری ۲۹۰کیلویی

انواع پوسته گیربکس روسی کتابی

گیربکس روسی ۱۷۰کتابی
گیربکس روسی ۳۱۰کتابی
گیربکس روسی ۵۱۰کتابی
گیربکس روسی ۹۱۰کتابی
گیربکس روسی یک تن کتابی چهار محور

این پوسته گیربکس ها دقیقا دارای مشخصات ابعادی منطبق بر کاتالوگ های روسی و آلمانی میباشند.