تتوفر أنواع علبه تروس الفحم فی أوزان تتراوح من واحد إلى ثمانیه
علبه تروس ۱۰۰ کجم مع محرک کهربائی ۱۵ حصان
یستخدم علبه التروس ۱۸۵ کجم محرک کهربائی بقوه ۲۰ حصان

امکان ارسال نظر وجود ندارد!