تولید گربکس های pm500 روسی

تولید گیربکس های روسی pm500
و pm400 و pm350
تماما فولاد mo40 فرگوته با یکسال ضمانت