تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
انواع گیربکس های اکسترودر

انواع گیربکس های اکسترودر