برای استفاده در ماشین آلات مختلف و مکانیزم های متنوع انتخاب می شود.

 • توان ورودی ۲٫۲KW تا ۷٫۵KW
 • حداکثر دور ورودی برای این گیربکس ۱۴۰۰rpm
 • فاصله مرکز شفت وروردی تا خروجی ۲۵۰mm
 • دامنه نسبت این گیربکس i=8 تا i=48
 • بازده ۹۸%
 • وزن ۹۰ کیلوگرم

شرایط عملیاتی

 1. بارهای متناوب (متغیر با توقف) و بار های ثابت یک طرفه یا برگشت پذیر
 2. چرخش محور در هر دو جهت
 3. شرایط گرد و غبار حداکثر ۱۰ میلی گرم در مترمکعب
 4. کارکرد در دامنه دمای ۴۰ تا ۹۰ سانتی گراد

نگهداری

 1. پس از ۲ ساعت روشن شدن مداوم برای اولین راه اندازی آچارکشی کنترل شود
 2. پس از ۲ روز کارکرد لازم است روغن تعویض و روغن قبلی تصفیه شود
 3. هر ۳ ماه یکبار سطح واسکازین چک شود
 4. نصب گیربکس باید به صورتی باشد که شفت ورودی و خروجی سنتر و دستگاه بدون لرزش کار کند.
Type of aw aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 B B1 B2 H H1 h d Weight, kg
RM-250 ۲۵۰ ۱۵۰ ۵۴۰ ۲۰۰ ۲۳۸٫۵ ۳۲۰ ۲۳۵ ۴۵ ۵۰ ۱۸۹ ۲۴۹ ۲۳۰ ۱۹۰ ۲۳۰ ۳۱۲ ۱۶۰ ۲۲ ۱۷ ۸۵
Type of d d1 d3 d4 (no more) l l1 b h t
RM-250 thirty ۲۷٫۱۰ M20x1.5 ۵۰ ۸۰ ۵۸ five five ۳
Type of d m6 d1 b l t
RM-250 ۵۵ ۶۵ sixteen ۸۲ ۶۰
Type of m z b L L1, not less k AT d F7 d1 f9
RM-250 ۳ ۴۰ ۲۰ ۳۹٫۵ ۲۹٫۵ ۲۰ ۳۵ ۷۲ ۹۵
Input shaft rotational speed, rpm Pbmax PTmax PMmax
  RM-250
۶۰۰ ۳٫۱ ۲۴٫۰ ۱۹٫۱
۷۵۰ ۲٫۹ ۲۲٫۰ ۱۷٫۶
۱۰۰۰ ۲٫۶ ۲۰٫۵ ۱۶٫۰
۱۲۵۰ ۲٫۴ ۱۹٫۰ ۱۵٫۰
۱۵۰۰ ۲٫۴ ۱۸٫۵ ۱۴٫۲